Märkt: SLU

Ekomat och källkritik

Vi svenskar äter nästan mest ekomat i världen. Men ekologisk mat är varken nyttigare eller bättre för miljön än vanlig mat. Tvärtom, visar forskning.

Det här påståendet inleder en artikel från nyhetsbyrån TT som publicerades i helgen i bland annat Dagens Nyheter och på SVT Nyheter.

I artikeln intervjuas professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som berättar att omfattande forskning visar att det varken finns hälsomässiga eller miljömässiga vinster med ekomat. Tvärtom:

Men nyttan av ekomat är ifrågasatt. Nu senast från Danmark där en rapport från International Centre for Research in Organic Food Systems i Aarhus visar att ekologiskt framtagna livsmedel inte är nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis. Inte är den miljövänligare heller.

Slutsatsen går, enligt forskarna, stick i stäv med den allmänna uppfattningen att ekomat är bättre för både hälsan och miljön.

Det är bara ett problem. Rapporten, en kunskapsöversikt från ICROFS, drar nämligen den rakt motsatta slutsatsen:
Jämfört med konventionell odling bidrar ekologisk odling i huvudsak positivt till samhällsnyttan inom fyra av fem undersökta områden; miljö, biologisk mångfald, människors hälsa och välfärd och djurhälsa. Inom det femte området, klimat och energi, ses ingen skillnad mellan odlingsformerna.

overordnet set bidrager økologisk landbrug positivt til de fleste af de undersøgte samfundsgoder, når man sammenligner med konventionel produktion.

Den danska rapporten nyanserar den samlade bilden, och tar upp att nyttan med ekologisk odling varierar med olika grödor och olika djurslag. Ekologisk grisuppfödning ger t.ex. större kväveläckage än konventionell grisuppfödning, medan förhållandet är det omvända för nötkreatur. Trots det bekräftar alltså rapportens samlade bedömning nyttan med ekomat, inte tvärtom.

Det är svårt att förstå hur TT:s artikel lyckats vända på slutsatserna i den danska rapporten. Jag har svårt att tro att de inte skulle ha läst själva rapporten, utan nöjt sig med nyhetsartikeln om den i Science Nordic, som de hänvisar till (som i sin tur är en översättning av en artikel från Videnskab.dk).

Att Metro, SVT, DN mfl inte rutinmässigt dubbelkollar TT:s uppgifter är mer förståeligt. TT brukar ju anses vara en tillförlitlig nyhetsbyrå.

Men den infekterade striden mellan forskargrupper på SLU om nyttan med ekomat är välkänd bland oss som följer frågan. Professorerna Bergström, Kirchmann och Kätterer har sedan 2002 med jämna mellanrum upprepat i princip samma argument mot ekologisk odling på olika debattsidor, senast 2014 i samband med lanseringen av deras ”Den ekologiska drömmen” på samma tema.
Därför borde det ringa i varningsklockorna på konsument- och vetenskapsredaktionerna när en så välkänd och tydligt partisk debattör som professor Bergström oemotsagd får kommentera forskning på området på nyhetsplats.

För att parafrasera vår statsminister; det är inte okej att vad som presenteras som en nyhetsartikel mer liknar ett debattinlägg.


Uppdatering

Studio Ett i P1 har tagit upp den danska kunskapsöversikten och den polariserade debatten i inslaget ”Eko eller inte – det är frågan” som sändes den 1 februari 2016.
I inslaget deltar en av professor Bergströms meningsmotståndare, Maria Wivstad, föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). EPOK har också uppmärksammat den danska rapporten.

ICROFS har uppmärksammat de felaktiga påståendena i svenska media om deras slutsatser, och publicerade den 2 februari en kraftfull dementi.
Den 3 februari tog även SVT upp att TT-artikeln (som de själva vidarepublicerade) dragit felaktiga slutsatser av den danska rapporten.