Märkt: kvinnofientlighet

Media, metoo och granskningen

Anna Hedenmo hävdar i en debattartikel i Expressen, att medierna misslyckats med att granska metoo.

Men det medierna misslyckats med är inte att ”granska” metoo: Det de misslyckats med är att återge vad metoo handlar om.

Det är två vitt skilda saker.

Metoo-rörelsen (egentligen en hashtagg för att berätta om erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier, inte en rörelse med ledare och organisation), och de olika uppropen kopplade till det, har hela tiden varit öppna, närmast övertydliga, med vad det är man inbjuder människor att berätta om – inte beskrivningar av nuläget, utan ens erfarenheter genom livet.

Likaså har man noga förklarat varför man inte drar gränsen vid sexuella övergrepp, utan också låter sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vara med – övergreppen är toppen på isberget, trakasserierna, diskrimineringen och sexismen är underbyggnaden i det som kallas våldspyramiden.

Våldspyramiden

Att media inte klarat att återge det på ett korrekt sätt, har inget med bristande granskning att göra. Det har allt att göra med medias förkärlek för förenkling och dramatiska reportage att göra.

Metoo-rörelsen har inte uppmanat till utpekande av förövare (tvärtom – de flesta uppropen har direkt avrått från det), utan det är oftast media själva som grävt fram identiteter på kändisar.

Att media identifierat och hängt ut kändisar är inte heller det ett resultat av bristande ”granskning” av metoo, utan beror på medias fixering vid individer.

Metoo handlar om strukturer, inte om enskilda individer. Och eftersom det handlar om strukturer är det inte bara övergreppen som är viktiga att berätta om, utan även sexismen som underbygger dem.

Ändå har media helt fokuserat på individerna, och på toppen på isberget.

Det beror inte bristande granskning av metoo – det beror på medias försök att trycka in metoo i den gängse medialogiken, att få det att passa in i medias dramaturgi.

Metoo handlar om strukturer – strukturer som media varit alldeles för svaga med att granska.

Mångkulturen, feminismen och tystnaden

Andreas Johansson Heinö skriver idag en ledarkrönika i Borås Tidning med rubriken Allvarlig tystnad om mångkultur och feminism. Där argumenterar han för att det finns ett motsatsförhållande mellan mångkultur och feminism:

Men i det mångkulturella samhället är konflikten mellan universalism och pluralism lika central som den mellan frihet och jämlikhet. Att vara feministisk mångkulturalist borde anses lika otänkbart som att vara en liberal socialist.

Heinö lutar sig mot en essä från 1999 av den liberala feministen och politiska filosofen Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Women? (PDF), som – enligt Heinö – menar att mångkulturalism innebär att patriarkala kulturer värnas på bekostnad av kvinnors rättigheter.

Moller Okin var tydlig med att hennes essä inte handlar om mångkultur generellt, utan specifikt om den tolkning som innebär att man ger minoriteter särskilda grupprättigheter (t.ex. rätt till könsstympning, månggifte, barnäktenskap) och använder ”kulturella skillnader” som anledning till strafflättnad vid exempelvis hedersvåld:

It is by no means clear, then, from a feminist point of view, that minority group rights are ”part of the solution.” They may well exacerbate the problem.

Det var principen med grupprättigheter hon ansåg inte är förenlig med feminism. Och det håller många feminister med om. Alla gör det förstås inte. Men debatten är i högsta grad levande bland feminister.
Bland annat togs den upp 2014 i webbtidningen Feministiskt Perspektiv, som lyfte upp just Moller Okins essä i en artikelserie och debatt om feminism och islam, kvinnliga rättigheter och kvinnofientliga minoritetskulturer.

Det är synd att Heinös sökning i mediaarkiven bara hittat två recensioner och en debattartikel med utgångspunkt från Moller Okins essä. Av någon anledning har han missat såväl Feministiskt Perspektivs artikelserie, som det faktum att essän används som kurslitteratur på en rad kurser i politisk filosofi, och har recenserats och debatterats livligt genom åren.
Det tar lite grand udden av hans slutsats,”att svenska ledar- och kulturskribenter ignorerat den internationella idédebatten om mångkultur och feminism är ett symptom på något allvarligt: vårt offentliga samtals oförmåga att hantera målkonflikter.”