Märkt: kränkande särbehandling

Media, metoo och granskningen

Anna Hedenmo hävdar i en debattartikel i Expressen, att medierna misslyckats med att granska metoo.

Men det medierna misslyckats med är inte att ”granska” metoo: Det de misslyckats med är att återge vad metoo handlar om.

Det är två vitt skilda saker.

Metoo-rörelsen (egentligen en hashtagg för att berätta om erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier, inte en rörelse med ledare och organisation), och de olika uppropen kopplade till det, har hela tiden varit öppna, närmast övertydliga, med vad det är man inbjuder människor att berätta om – inte beskrivningar av nuläget, utan ens erfarenheter genom livet.

Likaså har man noga förklarat varför man inte drar gränsen vid sexuella övergrepp, utan också låter sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vara med – övergreppen är toppen på isberget, trakasserierna, diskrimineringen och sexismen är underbyggnaden i det som kallas våldspyramiden.

Våldspyramiden

Att media inte klarat att återge det på ett korrekt sätt, har inget med bristande granskning att göra. Det har allt att göra med medias förkärlek för förenkling och dramatiska reportage att göra.

Metoo-rörelsen har inte uppmanat till utpekande av förövare (tvärtom – de flesta uppropen har direkt avrått från det), utan det är oftast media själva som grävt fram identiteter på kändisar.

Att media identifierat och hängt ut kändisar är inte heller det ett resultat av bristande ”granskning” av metoo, utan beror på medias fixering vid individer.

Metoo handlar om strukturer, inte om enskilda individer. Och eftersom det handlar om strukturer är det inte bara övergreppen som är viktiga att berätta om, utan även sexismen som underbygger dem.

Ändå har media helt fokuserat på individerna, och på toppen på isberget.

Det beror inte bristande granskning av metoo – det beror på medias försök att trycka in metoo i den gängse medialogiken, att få det att passa in i medias dramaturgi.

Metoo handlar om strukturer – strukturer som media varit alldeles för svaga med att granska.